Cennik

Konsultacja

100,00 zł czas trwania 50 min jeden
psychoterapeuta

Sesja terapii indywidualnej

100,00 zł czas trwania 50 min jeden
psychoterapeuta

Terapia par

200,00 zł czas trwania 75 min dwóch
psychoterapeutów

Terapia rodzin

220,00 zł czas trwania 90 min dwóch
psychoterapeutów