Jak pomagam

psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest najgłębsza formą rozwoju i zmiany. Jest spotkaniem dwóch osób: psychoterapeuty i klienta/pacjenta, którzy są w kontakcie ze sobą i rozmawiają o doświadczeniach, które wpłynęły na kształt osobowości klienta/pacjenta, a szczególnie, na te cechy które utrudniają funkcjonowanie w teraźniejszości. Zatem psychoterapia jest dla tych, którzy potrzebują zmiany w życiu, ale mają poczucie, że trudno im zrozumieć siebie i motywy swoich działań, zmienić swoje zachowanie, reakcje emocjonalne, czy tworzyć satysfakcjonujące relacje z innymi. 

Proces psychoterapii mogą opisać dwie metafory: podróży i drzewa.

Psychoterapia jest podróżą w określonym kierunku, bo klient/pacjent na początku  określa cele, jakie chce osiągnąć. Jednak nie wiadomo, jak wiele krain będzie trzeba odwiedzić po drodze i jak długo to potrwa, gdyż każdy człowiek jest tajemnicą i wypadkową: wychowania rodzinnego, wpływów środowiska, swojego działania i biologii. Drogę wytycza się po kawałku.

Psychoterapeuta towarzyszy..., pomaga nazywać i rozumieć to co się dzieje, czuwa by nie trafić na manowce i nie wpłynąć na mieliznę.

Klient/pacjent odkrywa co było niewidoczne, przeżywa, przepracowuje z pomocą psychoterapeuty, co było nieświadome. Przez otwartość na siebie, swoje emocje, wspomnienia wytycza kolejne krainy do przejścia. Do tego potrzeba odwagi i determinacji, gdyż droga bywa trudna i bolesna. Jednak jak to zwykle bywa z wchodzeniem na górę, jest odcinek dolin i wąwozów, by potem cieszyć się widokiem ze szczytu. 

Każdego człowieka można porównać do drzewa. Do wzrostu potrzebuje wody, słońca, powietrza. W zależności od dostępności tych czynników drzewo przechyla swoje konary by jak najwięcej docierało do liści promieni słonecznych, jeśli jest mało wody szuka korzeniami źródła, jeśli konar został ułamany, musi poradzić sobie z raną, by nie stracić dużo soków. Te zmiany zachodzą powoli i w długim czasie. Aby zmienić kształt drzewa, by rozwijało się proporcjonalnie też potrzeba czasu...

Psychoterapia bywa inwestycją na całe życie... bo w zmianę siebie...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Psychoterapię można podzielić na krótkoterminową i długotermionową. Pierwsza jest ukierunkowana na rozwiązanie problemu,. Druga forma ma na celu zmianę osobowości, zredukowanie objawu, przywrócenie ogólnego dobrostanu i adekwatnego funkcjonowania. Problemy z jakimi można zgłosić się do psychoterapii obejmują:

 • kryzysy życiowe wynikające z fazy życia, utraty bliskich, innych zdarzeń losowych, choroby itp.
 • brak zadowolenia z życia i brak poczucia sensu, szczególnie gdy pojawiają się myśli samobójcze, rezygncja
 • brak zadowalającego funcjonowania w relacjach oraz w życiu zawodowym
 • gdy pojawiają się trudne objawy, depresyjne, lękowe, takie, które czasem trudno nazwać, a skutecznie ograniczają aktywność życiową
 • gdy pojawiają się emocje, z którymi trudno sobie radzić na co dzień
 • w sytuacjach stresu, który już nie jest optymalny
 • gdy zmiany siebie, są trudne do wykonania o własnych siłach
 • gdy cechy osobowości utrudniają satysfakcjonujące życie i są uciążliwe dla otoczenia
 • w sprawach uzależnień (wtedy, kieruję do innego modelu terapii)
 • w każdej innej sprawie, gdy jest potrzeba rozmowy, czy spojrzenia z innej perspektywy

psychoterapia rodzin i par

Czym jest psychoterapia rodzin i par?  

Terapia rodzin i par jest formą pomocy skierowaną do osób, które przeżywają problemy w relacjach rodzinnych i małżeńskich. Na spotkania zapraszana jest cała rodzina lub para małżeńska, gdyż bliskie jest nam myślenie o rodzinie jako o systemie. System ten jest unikalną całością, w której ogromne znaczenie dla funkcjonowania odgrywa wpływ członków rodziny na siebie nawzajem. Praca w takiej konwencji pozwala zobaczyć trudności w szerszym kontekście, przez pryzmat wspólnej historii, bliskości, emocji.   

Kiedy warto skorzystać z terapii rodzinnej? 

 • Gdy w rodzinie występują problemy z komunikacją;
 • Gdy rodzice tracą kontakt z dzieckiem i pojawiają się trudności wychowawcze;
 • Gdy któryś z członków rodziny ma problemy emocjonalne;
 • Gdy rodzinę lub małżeństwo dotyka kryzys (wypalenie uczuć, zagrożenie rozwodem, śmierć bliskiej osoby, choroba).

W terapii rodzin i par współpracuję również z innymi terapeutami. Wizyty proszę uzgadniać telefonicznie.

Katarzyna Gryl-Stopa, tel: 500 107 612

Psychoterapię rodzin i par mam możliwość prowadzić również w duecie terapeutycznym tzw. koterapii, co jest zaleceniem i dobrą praktyką terapii systemowej. 

otwarta strefa rozwoju

Zapraszam do czytania artykułów, słuchania nagrań, odwiedzenia portalu rozwojowego: www.motivita.pl