O mnie

Katarzyna Gryl - Stopa

Psycholog, psychoterapeuta ind., rodzin i par -systemowy i eft, trener

Absolwentka psychologii UŚ, psychoterapii integratynej w ITiEP w Krakowie, psychoterapii rodzin i par przy Zakłazie Terapii Rodzin UJ, szkoleń EFT w PSEFT. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Wykształcenie

Umiejętności prowadzenia psychoterapii indywidualnej nabywałam w Szkole Psychoterapii w ITiEP w Krakowie (kurs 4­ letni), a umiejętności pracy z parą i rodziną w Szkole Terapii Systemowej prowadzonej przez Zakład Terapii Rodzin przy Klinice Psychiatrii CM UJ. Pracuję w podejściu integracyjnym. Trzy nurty psychoterapeutyczne wpływają na mój warsztat w pracy: terapia gestalt, metoda psychodynamiczną i systemowa.  Dodatkowe kursy psychoterapii obejmowały szkolenia z terapii krótkoterminowej, SPCH i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, diagnozy za pomocą MMPI. Trenerskie umiejętności zdobywałam pod okiem Haliny Nałęcz­- Nieniewskiej ­ superwizora PTP w Studium Treningu Grupowego. Ostatnie moje zamiłowania dotyczą terapii par w nurcie EFT. 

Czym się zajmuję?

Od 17 lat zajmuję się psychoterapią i pomocą psychologiczną dla osób dorosłych i młodzieży. Prowadzę psychoterapię wglądową pozwalającą zajmować się obszarami z kręgu zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych i innych. Często pracuję z osobami, które przeżywają kryzysy, mają problemy w relacjach, nie potrafią osiągać wyznaczonych przez siebie celów, oraz doświadczają uciążliwych objawów.  Prowadzę warsztaty rozwoju osobistego z zakresu komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie itp. Moimi ulubionymi obszarami rozwoju jest tematyka relacji, związków uczuciowych, konfliktów i stresu. 

Etyka

W terapii indywidualnej korzystam z metod dostosowanych do przedstawianego problemu.  Uwzględniam myśleniem psychodynamiczne,  gdy jest to pomocne, krzystam z technik gestaltowych- doświadczeniowych. W pracy z rodziną i parą wykorzystuję dorobek myślenia systemowego i eft, który akcentuje wzajemne wpływanie wszystkich osób na siebie, dlatego też jako psychoterapeuta rodzin i par szczególnie dbam o neutralność na sesji. Często pracuję z parami w kryzysie, zapraszając ich na drogę ku bliskości. Terapię rodzinną prowadzę w koterapii z drugim terapeutą, co stanowi zalecenie i dobrą praktykę terapii systemowej.  Jeśli ktoś potrzebuje krótkoterminowego wsparcia, korzystam z terapii skncentrowanej na rozwiązaniach. Stale superwizuję swoją pracę. Kieruję się kodeksem etyczno-zawodowym psychologa i zasadami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Współpraca