O mnie

Katarzyna Gryl - Stopa

Psycholog, trener, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii UŚ, psychoterapii w ITiEP w Krakowie, psychoterapii rodzin i par (moduł systemowy) przy ZTR UJ, w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Wykształcenie

Umiejętności prowadzenia psychoterapii indywidualnej nabywałam w Szkole Psychoterapii w ITiEP w Krakowie (kurs 4­ letni), a umiejętności pracy z parą i rodziną w Szkole Terapii Systemowej prowadzonej przez Zakład Terapii Rodzin przy Klinice Psychiatrii CM UJ. Pracuję w podejściu integracyjnym. Trzy nurty psychoterapeutyczne wpływają na mój warsztat w pracy: terapia gestalt, metoda psychodynamiczną i systemowa.  Dodatkowe kursy psychoterapii obejmowały szkolenia z terapii krótkoterminowej, SPCH i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, diagnozy za pomocą MMPI. Trenerskie umiejętności zdobywałam pod okiem Haliny Nałęcz­- Nieniewskiej ­ superwizora PTP w Studium Treningu Grupowego.

Czym się zajmuję?

Od 13 lat zajmuję się psychoterapią i pomocą psychologiczną dla osób dorosłych i młodzieży, które przeżywają kryzysy, mają problemy w relacjach, nie potrafią osiągać wyznaczonych przez siebie celów i wykorzystywać swojego potencjału oraz doświadczają uciążliwych objawów: depresyjnych, lękowych i innych. Prowadzę warsztaty rozwoju osobistego z zakresu komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie itp. Moimi ulubionymi obszarami rozwoju jest tematyka relacji, związków uczuciowych, konfliktów istresu. Współprowadzę projekty rozwojowe dla par www.motivita.pl.,w tym kursy on line.

Etyka

W terapii indywidualnej korzystam z metod dostosowanych do przedstawianego problemu. W pracy z rodziną i parą wykorzystuję dorobek myślenia systemowego, który akcentuje wzajemne wpływanie wszystkich osób na siebie, dlatego też jako psychoterapeuta rodzin i par szczególnie dbam o neutralność na sesji. Zawsze prowadzę psychoterapię rodzinną w koterapii z drugim terapeutą, co stanowi zalecenie i dobrą praktykę terapii systemowej. Stale superwizuję swoją pracę. Kieruję się kodeksem etyczno-zawodowym psychologa i zasadami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Współpraca